<kbd id="f00r9ofp"></kbd><address id="t5689y3j"><style id="njy8cqlg"></style></address><button id="k4wd0u7q"></button>

     O'Dea High School

     重要日期2020至21年

     天主教高中信息夜

     落开房 - 2020年10月29日,下午5:30 -  格式TBD
     招生考试 (Class of 2025) – December 5 & 12, 2020
     冬季开房 - 2021年1月6日,下午6:00 - 格式TBD
     入学申请截止日期 (类的2025) - 2021年1月6日
     财政援助申请截止日期 - 由于由2021年1月6日

     录取通知(类2025) - 2021年2月12日
     截止报名(类2025) - 2021年2月25日
     登记日(类2025) - 2021年3月13日
     Family Social & Information Night (Class of 2025) – March 30, 2021, 6:00-7:30pm

     问题吗?请联系克里斯蒂安帕特森,招生办公室主任,在 kpatterson@odea.org

       <kbd id="m9kc3lho"></kbd><address id="8pmhvszp"><style id="bc1m0jog"></style></address><button id="yog1ibus"></button>